આણંદ

નીજાનંદ ટ્રસ્ટ દ્વારા પોતાની કોલેજને આઈસોલેશન વોર્ડ માટે આપવા તૈયાર

આણંદ, તા. ૨૩
બાકરોલ રોડ ઉપર આવેલ નીજાનંદ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના ચેરમેન ડા. સુધીરભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ દ્વારા આણંદ કલેકટરને એક રજુઆત કરવામાં આવી હતી. જેમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે પોતાની કોલેજની ૪૦ રુમો, ૧૦ વાહનો અને નર્સીંગ અને પેરામેડીકલનો સ્ટાફ સહયોગ માટે આપવા માટે તૈયાર છે.
અત્યાર દેશ કોરોના જેવી મહામારીથી પીડાઈ રહ્યો છે ત્યારે સંસ્થાઓએ પણ આગળ વધવું જાઈએ. જે અન્વયે સંસ્થા દ્વારા સુવિધાઓ આપવા નીજાનંદ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ આગળ આવી છે. ટ્રસ્ટના ઈમારતની ૪૦ રુમો ઉપરાંત જમવાની અને સેનીટેશનની સુવિધાઓ પણ આપવા તેઓએ કલેકટરને કહ્યું હતું. ગમે તે પરિÂસ્થતિમાં ટ્રાન્સપોટીંગમાં સરળતા બને તેવું સ્થળ છે. તેથી જા તંત્રને જરુર હોય તો તેઓએ સહકાર આપવા જણાવ્યું હતું.

Advertisement
Advertisement

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button