આણંદ

ખંભાતના મીતલી પ્રાથમિક શાળા ખાતે રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી

આણંદ, તા. ૨૩
ખંભાતના મિતલી પ્રાથમિક શાળા ખાતે આજરોજ રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસની ઉજવણી આશાવર્કર બહેનો દ્વારા કરવામાં આવી જેમાં એક થી ૧૯ વર્ષના બધા જ બાળકોને ચાવાની ગોળીઓ વિતરણ કરવામાં ભાગ રૂપે મિતલી પ્રાથમિક શાળા ખાતે આશા વર્કરો દ્વારા બાળકોને ગોળીઓ આપવામાં આવી, પ્રમુખ બાળક તંદુરસ્ત બાળક કુપોષણ અને લોહીની ઉપણના થાય, સંપૂર્ણ શારીરિક અને માનસિક વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ શાખા આણંદ દ્વારા ફેબ્રુઆરીથી ૨ માર્ચ સુધી ૨૧માં રાઉન્ડમાં ૨૦૨૧ રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં આશાવર્કર કરિશ્મા.આર. મકવાણા મંજુલાબેન ચૌહાણ કાંતાબેન જાદવ રંજનબેન ગોહિલ તથા શિક્ષક ખોડુ ભાઈ ચૌહાણ, સુરેખાબેન ડામોર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button