આણંદ

આણંદ પોસ્ટ ઓફિસમાં સોશ્યલ ડીસ્ટન્સના ધજાગરા, ભારે ભીડ

આણંદ, તા. ૭
આણંદ શહેરમાં કોરોના સંક્રમણ સતત વધી રહ્યું છે. તેમ છતાં આણંદની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં કોવીડ-૧૯ ના નિયમોનું સતત ભંગ થતા જાેવા મળી રહ્યું છે. અને આજે ગ્રાહકોની ભારે ભીડ હોવાના કારણે સોશ્યલ ડીસ્ટન્સનો ભંગ થતો જાેવા મળ્યો હતો તેમજ પોસ્ટ ઓફિસમાં સેનેટાઈઝરની પણ કોઈપણ પ્રકારની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી નથી. પોસ્ટ ઓફિસના અધિકારીઓ દ્વારા કોવીડ-૧૯ ના નિયમોનું પાલન કરાવવામાં કોઈ તકેદારી રાખવામાં આવતી નથી.
આણંદ શહેરમાં આવેલી મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં આજે સવારે ગ્રાહકોની ભારે ભીડ જાેવા મળી હતી. અને પોસ્ટ ઓફિસના અધિકારીઓ દ્વારા કોવીડ-૧૯ ના નિયમોનું પાલન કરાવવામાં આવતું ન હતું. જેના કારણે સોશ્યલ ડીસ્ટન્સનો ભંગ થતો જાેવા મળ્યો હતો. તેમજ પોસ્ટ ઓફિસમાં આવનાર ગ્રાહકોને સેનેટાઈઝ કરવામાં આવતું ન હતું. તેમજ મોટાભાગના ગ્રાહકો માસ્ક વિના જાેવા મળ્યા હતા. ત્યારે તેના માટે જવાબદાર કોણ ? સોશ્યલ ડીસ્ટન્સના ભંગને લઈને અહીયા કોરોના પ્રસરવાની ભીતિ રહેલી છે. તેમ છતાં પોસ્ટ ઓફિસના અધિકારીઓ દ્વારા કોવીડ-૧૯ ના પાલન માટે કોઈ પગલા ભરવામાં આવ્યા નથી. જેને લઈને પોસ્ટ ઓફિસમાં કોરોના સંક્રમણ ફેલાવાની ભીતિ જાેવા મળી
હતી.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button