આણંદ

વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં લોકડાઉનનો સમય ઘટાડી સાંજના ૬ થી સવારના ૬ કરાયો

આણંદ, તા. ૧૦
વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં વધતા જતા કોરોના સંક્રમણને લઈને નગરપાલિકા દ્વારા બપોરના ત્રણ થી સવારના છ દરમિયાન સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન આપવામાં આવ્યું હતું. જેને લઈને સ્થાનિક વેપારીઓ દ્વારા લોકડાઉનનો સમય ઘટાડવા માટે માંગ કરવામાં આવી હતી. જેને લઈ નગરપાલિકા દ્વારા સ્વૈચ્છિક લોકડાઉનના સમયમાં ઘટાડો કરી સાંજના છ થી સવારના છ દરમિયાન સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન આપવામાં આવેલ છે.
આ અંગે વલ્લભ વિદ્યાનગર નગરપાલિકાના પ્રમુખ પ્રકાશભાઈ માછીએ જણાવ્યું હતું કે વધતા જતા કોરોના સંક્રમણનેે લઈને બપોરના ત્રણ થી સવારના છ દરમિયાન સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ વેપારીઓ દ્વારા લોકડાઉનનો સમય ઘટાડવામાં આવે તેવી રજુઆત કરરવામાં આવી હતી જેને લઈને વેપારીઓની રજુઆત સાંભળી તેઓને આર્થિક નુકસાન થાય નહી અને વેપાર ધંધા થાય તે માટે લોકડાઉનનો સમય ઘટાડીને સાંજના છ થી સવારના છ કરવામાં આવ્યો છે. અને આજથી સ્વૈચ્છિક લોકડાઉનનો સમય સાંજના છ થી સવારના છ કરાયા છે. જેથી હવે વેપારીઓ સવારે છ થી સાંજના છ દરમિયાન પોતાના વેપાર ધંધા ચાલુ રાખી શકશે.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button