આણંદ

સોજીત્રા મામલતદાર કચેરીમાં એક માસ માટે જનસેવા કેન્દ્ર બંધ, આવશ્યક કામ સિવાય કચેરીમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ

આણંદ, તા. ૧૦
કોરોના સંક્રમણને લઈને સોજીત્રા મામલતદાર કચેરી માટે જનસેવા કેન્દ્ર બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. તેમજ એક માસ માટે આવશ્યક કામ સિવાય અરજદારો માટે કચેરીમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મુકી દેવામાં આવ્યો છે અને તે અંગેની જાહેર સુચના મામલતદાર કચેરીની બહાર લગાવી દેવામાં આવી છે. કોરોના સંક્રમણને લઈને સોજીત્રા મામલતદાર કચેરીમાં વિવિધ કામ માટે આવતા અરજદારોને લઈને કોરોના સંક્રમણ ફેલાવવાની ભીતિને લઈ કચેરીમાં આવશ્યક કામ સિવાયના તમામ કામ તેમજ જનસેવા કેન્દ્ર બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. તેમજ આવશ્યક કામ સિવાયના અરજદારોના કચેરીમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મુકી દેવામાં આવ્યો છે. આજે સોજીત્રા મામલતદાર કચેરીના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર જ કચેરીમાં અરજદારોએ પ્રવેશ નહી કરવાની જાહેર સુચના લગાવી દેવામાં આવી હતી. જે અંગે નાયબ મામલતદાર આર. પી. ક્રિશ્ચિયને જણાવ્યું હતું કે હાલમાં ચાલી રહેલી કોરોના મહામારીના લઈને કોરોના સંક્રમણને રોકવા માટે જીલ્લાના તમામ જનસેવા કેન્દ્રો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા. ૧-૬-૨૦૨૦ ના પરિપત્રના આધારે સોજીત્રા મામલતદાર કચેરીમાં પણ જનસેવા કેન્દ્ર બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આવશ્યક કામગીરી સિવાયની તમામ કામગીરી બંધ કરી દેવામાં આવી છે.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button